o2 Invest

Kurumsal

media
o2 Invest

Yatırım Süreci Nasıl İşliyor?

  • Tecrübe
  • Güven
  • Şeffaflık

Sektör Araştırması

Sektör analizi, piyasada bulunan herhangi bir sektörün, finansal ve ekonomik durumunun belirlenmesi ve o iş kolunun pazardan beklentilerinin analiz edilmesidir. Yapılan değerlendirmeler ışığında, sektörde faaliyet gösteren ya da gösterecek olan şirketin performansı bütüncül olarak değerlendirilmiş olur.

Ar-Ge Çalışması

Projenin araştırma-geliştirme bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı.

Pazar Analizi

Bir ürünün ya da hizmetin pazarını tanımak, pazardaki faaliyetleri takip edebilmek ve kendi performansını görebilmek için yapılan bilgi toplama, bu bilgiyi analiz etme ve bu bilgiyle işine stratejik olarak katma değer sağlanmaktadır.

İş Fikrinin Faaliyete Geçirilmesi

Yapılan analizler sonucunda iş fikrinin risk ve kazanç oranları doğrultusunda projeye başlanılması.

Kazanç Raporu

Proje ortasında ve sonunda hedeflenen kazanımların yüzdesel olarak ne kadar elde edildiği ve başarı raporunun hazırlanması.

o2 Invest

Şirketimiz, inşaat, turizm, sağlık ve tarım sektörlerinde 20 yıla yakın tecrübesi ile bu alanlarda projeler geliştiren o2 Group'un bünyesinde, Portföy Yönetimi alanında faaliyet göstermek üzere 2022 yılında kurulmuştur. Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi kurup yöneten şirketimiz yıllık %100 kazanca ulaşan yatırım faaliyetlerini hedeflemektedir. Gayrimenkul Yatırım Fonları GYF, Gayrimenkul ve Gayrimenkule dayalı hakların yönetimi ile fonun toplam değerini maksimuma çıkararak yatırımcılarının yüksek getiri elde etmesini sağlamak, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları GSYF halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek Anonim ve Limited Şirketlere yatırım yaparak büyümelerine ve markalaşmalarına destek olmaktır. Katılım esasına uygun yönetilen fonlarımız ile yatırımcılarımıza geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yüksek getiri sağlamayı hedefliyoruz. Neden Yatırım Fonu? Fon, faizsiz bankacılık prensiplerine göre yönetilmekte olup değer artışı, alım satım kazancı ve geliri elde etmek amacıyla özellikle satışı aciliyet arzeden gayrimenkullerin uygun fiyattan alınarak koşullar oluştuğunda yüksek karla satılmasını ve bu yolla yatırımcısına maksimum getiriyi sağlamayı hedeflemektedir. Fon bunun için farklı türlerdeki gayrimenkullere yatırım yapar.