O2 INVEST

Green Energy

media
Fresh Concept Construction Renovation

Açıklama

Enerjinin temini için sürekli olan doğal süreçlerden faydalanılarak enerji elde edilmesi günümüz dünyasında bütün ülkelerin önceliği haline gelmiştir. Yenilenebilir enerji, çevreye zararının olmaması ve maliyetinin fosil yakıtlara göre çok daha az olmasıyla önem kazanmıştır. o2 Invest olarak planımız sürekli yenilenen, hiç tükenmeyen bu doğal kaynakları kullanarak enerji üretilmesi için çalışan projelere yatırım yapmaktır.

project-info-title

Lokasyon Montenegro
Sektör Enerji
Bitiş Tarihi 2025

project-detail-contact-title